298286_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
298286_tabell
statistikk
2017-08-08T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true

Kredittindikatoren K2juni 2017

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstfullscreen-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstexcel-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstcsv-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Tabell 2Innenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kronerfullscreen-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kronerexcel-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kronercsv-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kroner
Tabell 3Innenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonerfullscreen-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonerexcel-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonercsv-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjoner
Tabell 4K2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kronerfullscreen-iconK2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kronerexcel-iconK2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kronercsv-iconK2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kroner
Tabell 5K2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månederfullscreen-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månederexcel-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månedercsv-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 måneder
Tabell 6K2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kronerfullscreen-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kronerexcel-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kronercsv-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kroner
Tabell 7K2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonerfullscreen-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonerexcel-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonercsv-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjoner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken