274817_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
274817
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2017-01-31T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2desember 2016

Enkelte transaksjoner og vekstrater for oktober og november er revidert som følge av porteføljeflyttinger fra bank og kredittforetak til livsforsikringsselskaper.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,8 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,0 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Juli 2016August 2016September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,05,05,15,15,04,8
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,15,15,45,04,4..
Tolvmånedersvekst, husholdninger5,96,16,36,46,36,4
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,33,02,62,72,72,0
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 121 milliarder kroner ved utgangen av desember.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3 057 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 6,3 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 609 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 2,0 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 2,7 måneden før.

Sterkere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 455 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,6 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av desember. Dette beløp seg til 4 103 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,4 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,5 prosent måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 2,8 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 3,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 6,8 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 7,7 prosent fram til utgangen av november.