274817_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
274817_tabell
statistikk
2017-01-31T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Kredittindikatoren K2desember 2016

Enkelte transaksjoner og vekstrater for oktober og november er revidert som følge av porteføljeflyttinger fra bank og kredittforetak til livsforsikringsselskaper.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstfullscreen-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstexcel-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstcsv-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Tabell 2Innenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kronerfullscreen-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kronerexcel-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kronercsv-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdninger. Millioner kroner
Tabell 3Innenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonerfullscreen-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonerexcel-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonercsv-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjoner
Tabell 4K2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kronerfullscreen-iconK2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kronerexcel-iconK2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kronercsv-iconK2 fordelt på kilder. Beholdninger. Millioner kroner
Tabell 5K2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månederfullscreen-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månederexcel-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månedercsv-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 måneder
Tabell 6K2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kronerfullscreen-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kronerexcel-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kronercsv-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdninger. Millioner kroner
Tabell 7K2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonerfullscreen-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonerexcel-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonercsv-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjoner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken