208936_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208936
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2015-11-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2september 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,6 prosent fram til utgangen av september, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
April 2015Mai 2015Juni 2015Juli 2015August 2015September 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,75,95,85,75,85,6
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt17,26,45,84,95,0..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,26,46,56,56,46,4
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,94,43,93,54,23,8
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 854 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 4 830 milliarder ved utgangen av august.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 850 milliarder ved utgangen av september, og var dermed steget fra 2 832 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av september, uendret fra måneden før.

Lavere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 582 milliarder kroner ved utgangen av september. Til sammenligning utgjorde gjelden 1 572 milliarder ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 3,8 prosent fram til utgangen av september, ned fra 4,2 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 422 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 425 milliarder måneden før. Tolvmånedersveksten var 6,7 prosent fram til utgangen av september, ned fra 7,6 prosent fram til utgangen av august.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av september. Dette beløp seg til 3 886 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,8 prosent fram til utgangen av september, ned fra 6,1 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 6,8 prosent fram til utgangen av september, ned fra 7,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 1,2 prosent fram til utgangen av september, opp fra -1,0 prosent fram til utgangen av august.