208936_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208936_tabell
statistikk
2015-11-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Kredittindikatoren K2september 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstfullscreen-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstexcel-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekstcsv-iconPublikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Tabell 2Innenlandsk kreditt til publikum. Beholdningstall. Millioner kronerfullscreen-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdningstall. Millioner kronerexcel-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdningstall. Millioner kronercsv-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Beholdningstall. Millioner kroner
Tabell 3Innenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonerfullscreen-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonerexcel-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjonercsv-iconInnenlandsk kreditt til publikum. Transaksjoner
Tabell 4K2 fordelt på kilder. Beholdningstall. Millioner kronerfullscreen-iconK2 fordelt på kilder. Beholdningstall. Millioner kronerexcel-iconK2 fordelt på kilder. Beholdningstall. Millioner kronercsv-iconK2 fordelt på kilder. Beholdningstall. Millioner kroner
Tabell 5K2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månederfullscreen-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månederexcel-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 månedercsv-iconK2 fordelt på kilder. Transaksjoner siste 12 måneder
Tabell 6K2 fordelt på låntakersektorer. Beholdningstall. Millioner kronerfullscreen-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdningstall. Millioner kronerexcel-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdningstall. Millioner kronercsv-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Beholdningstall. Millioner kroner
Tabell 7K2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonerfullscreen-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonerexcel-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjonercsv-iconK2 fordelt på låntakersektorer. Transaksjoner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken