431338_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
431338
statistikk
2021-04-09T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakfebruar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utvalgte tall. Millioner kroner.
Februar 2020Februar 2021
Banker
Utlån til husholdninger1 509 1951 512 528
Utlån til industrien77 16775 226
Innskudd fra husholdninger1 331 2711 461 031
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 665 8401 833 108
Utlån til industrien2 3662 595
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger253 300265 210
Utlån til industrien1 7111 763