431336_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
431336
statistikk
2021-03-05T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakjanuar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utvalgte tall. Millioner kroner.
Januar 2020Januar 2021
Banker
Utlån til husholdninger1 511 8411 520 914
Utlån til industrien74 59374 628
Innskudd fra husholdninger1 313 0121 445 072
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 655 3191 819 366
Utlån til industrien2 3442 589
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger252 724264 352
Utlån til industrien1 7291 764