431334_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
431334
statistikk
2021-02-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakdesember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utvalgte tall. Millioner kroner.
Desember 2019Desember 2020
Banker
Utlån til husholdninger1 501 1121 521 853
Utlån til industrien72 65476 031
Innskudd fra husholdninger1 309 2211 429 035
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 656 9731 806 726
Utlån til industrien2 3272 557
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger248 569259 790
Utlån til industrien1 7391 738