431332_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
431332
statistikk
2021-01-08T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetaknovember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utvalgte tall. Millioner kroner.
November 2019November 2020
Banker
Utlån til husholdninger1 514 1331 522 809
Utlån til industrien76 80978 841
Innskudd fra husholdninger1 313 2401 432 628
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 645 8151 805 971
Utlån til industrien2 4232 523
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger246 769258 194
Utlån til industrien1 8251 882