399376_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
399376
statistikk
2020-08-07T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakjuni 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utvalgte tall. Millioner kroner.
Juni 2019Juni 2020
Banker
Utlån til husholdninger1 473 9991 493 647
Utlån til industrien77 39777 011
Innskudd fra husholdninger1 338 4451 448 235
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 625 9551 743 933
Utlån til industrien2 2482 454
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger247 329257 078
Utlån til industrien1 7501 662