354269_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
354269
statistikk
2018-12-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakoktober 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er foretatt en større omlegging av bankstatistikken fra og med januar 2018. Det er fortsatt noe usikkerhet i kvaliteten på dataene, særlig for innskudds- og utlånstyper fra og med dette tidspunktet. For mer informasjon, se Omlegging av bankstatistikken.

Utvalgte tall. Millioner kroner.
Oktober 2017Oktober 2018
Banker
Utlån til husholdninger1 434 9781 540 439
Utlån til industrien69 06371 382
Innskudd fra husholdninger1 190 5981 250 607
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 376 9051 445 150
Utlån til industrien1 0521 994
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger234 932244 474
Utlån til industrien1 8321 611