328705_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
328705
statistikk
2018-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakdesember 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedspubliseringen fra og med januar 2018 blir utsatt til juni grunnet en større omlegging av statistikken.

Innskudd og utlån etter sektor og type, tall fra 1996M01 til 2009M04 ble lagt til i Statistikkbanken 28.05.2018.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Desember 2016Desember 2017Endring i prosent
Banker
Boliglån til husholdninger1 157 7831 206 1104,2
Utlån til industrien58 26667 98916,7
Boligsparing for ungdom45 82749 9779,1
Kredittforetak
Boliglån til husholdninger1 273 8951 393 7159,4
Utlån til industrien9301 07315,4
Finansieringsselskaper
Utlån til industrien6 9466 378-8,2
Statlige låneinstitutt
Boliglån til husholdninger60 30658 538-2,9
Utlån til industrien1 6591 88913,9