328703_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
328703
statistikk
2018-01-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetaknovember 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedspubliseringen fra og med januar 2018 blir utsatt til juni grunnet en større omlegging av statistikken.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
November 2016November 2017Endring i prosent
Banker
Boliglån til husholdninger1 161 0561 220 0025,1
Utlån til industrien62 42068 66210,0
Boligsparing for ungdom43 47847 6659,6
Kredittforetak
Boliglån til husholdninger1 269 9221 371 6388,0
Utlån til industrien9291 05313,3
Finansieringsselskaper
Utlån til industrien6 8056 191-9,0
Statlige låneinstitutt
Boliglån til husholdninger60 63358 509-3,5
Utlån til industrien1 6981 8398,3