282348_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282348
statistikk
2017-08-04T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakjuni 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juni 2016Juni 2017Endring i prosent
Banker
Boliglån til husholdninger1 116 6621 170 3164,8
Utlån til industrien69 76769 7600,0
Boligsparing for ungdom43 19547 53810,1
Kredittforetak
Boliglån til husholdninger1 247 6781 352 0158,4
Utlån til industrien88197911,1
Finansieringsselskaper
Utlån til industrien7 3797 116-3,6
Statlige låneinstitutt
Boliglån til husholdninger61 31859 236-3,4
Utlån til industrien1 7911 8402,7