282374_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282374
Oppdatert månedsbalanse
statistikk
2017-03-03T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetakjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdatert månedsbalanse

Balansen for banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt publiseres månedlig i Statistikkbanken. For finansieringsselskaper publiseres utlån månedlig, og balansen for mars, juni, september og desember.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Januar 2016Januar 2017Endring i prosent
Banker
Boliglån til husholdninger1 102 1611 163 9755,6
Utlån til industrien66 98061 503-8,2
Boligsparing for ungdom43 27447 3909,5
Kredittforetak
Boliglån til husholdninger1 187 0831 278 9077,7
Utlån til industrien82293213,4
Finansieringsselskaper
Utlån til industrien6 7406 019-10,7
Statlige låneinstitutt
Boliglån til husholdninger61 71760 047-2,7
Utlån til industrien1 8711 722-8,0