431358_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
431358
statistikk
2021-02-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
4. kvartal 20194. kvartal 2020Endring i prosent
1Akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Netto renteinntekter90 26286 497-4,2
Sum inntekter210 682182 989-13,1
Sum kostnader125 625104 299-17,0
Resultat før andre inntekter og kostnader61 20238 923-36,4
Totalresultat60 78438 876-36,0
Kredittforetak
Netto renteinntekter16 39618 88815,2
Sum inntekter57 16249 452-13,5
Sum kostnader45 70135 768-21,7
Resultat før andre inntekter og kostnader8 15810 23525,5
Totalresultat8 19610 47427,8