418369_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
418369
statistikk
2020-11-13T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak3. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
3. kvartal 20193. kvartal 2020Endring i prosent
1Akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Netto renteinntekter66 08766 5430,7
Sum inntekter152 677137 089-10,2
Sum kostnader91 89480 371-12,5
Resultat før andre inntekter og kostnader42 72823 790-44,3
Totalresultat41 66222 982-44,8
Kredittforetak
Netto renteinntekter12 22713 48010,2
Sum inntekter41 25139 184-5,0
Sum kostnader32 62629 128-10,7
Resultat før andre inntekter og kostnader6 3837 04410,4
Totalresultat6 6837 43611,3