418367_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
418367
statistikk
2020-08-18T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak2. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
2. kvartal 20192. kvartal 2020Endring i prosent
1Akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Netto renteinntekter43 13245 7066,0
Resultat før andre inntekter og kostnader31 63614 769-53,3
Totalresultat31 08513 670-56,0
Kredittforetak
Netto renteinntekter7 9438 0381,2
Resultat før andre inntekter og kostnader4 2064 202-0,1
Totalresultat4 4934 8387,7