368960_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
368960
statistikk
2019-05-16T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak1. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
1. kvartal 20181. kvartal 2019Endring i prosent
1Netto renteinntekter er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Netto renteinntekter18 98321 33412,4
Forvaltningskapital5 133 5925 386 7714,9
Kredittforetak
Netto renteinntekter4 4883 898-13,1
Forvaltningskapital2 122 5132 202 4483,8