362667_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
362667
statistikk
2019-02-14T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak4. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
4. kvartal 20174. kvartal 2018Endring i prosent
1Netto renteinntekter er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Netto renteinntekter76 88282 2787,0
Forvaltningskapital5 220 5735 252 2980,6
Kredittforetak
Netto renteinntekter17 37716 427-5,5
Forvaltningskapital2 107 4032 185 1323,7