354272_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
354272
statistikk
2018-11-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak3. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
3. kvartal 20173. kvartal 2018Endring i prosent
1Netto renteinntekter er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Netto renteinntekter57 47260 2634,9
Forvaltningskapital5 036 4255 170 1302,7
Kredittforetak
Netto renteinntekter12 60312 187-3,3
Forvaltningskapital2 069 0662 102 9301,6