353594_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
353594
statistikk
2018-09-27T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak2. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
2. kvartal 20172. kvartal 2018Endring i prosent
1Netto renteinntekter er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Netto renteinntekter37 42939 2935,0
Kredittforetak
Netto renteinntekter8 0588 2963,0