333528_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
333528
statistikk
2018-02-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak4. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kvartalspubliseringen fra og med 1. kvartal 2018 blir utsatt til september grunnet en større omlegging av statistikken.

Hovedtall. Millioner kroner1
Desember 2016Desember 2017Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 913 7945 144 1364,7
Netto renteinntekter70 43276 8839,2
Resultat før skatt54 35759 1288,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 027 9182 148 1055,9
Netto renteinntekter14 40017 37720,7
Resultat før skatt4 8277 79361,4