282368_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
282368
statistikk
2017-11-15T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak3. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hovedtall. Millioner kroner1
September 2016September 2017Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 937 9985 067 4992,6
Netto renteinntekter52 42957 4299,5
Resultat før skatt39 25042 8919,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 044 5492 072 6791,4
Netto renteinntekter11 08212 60313,7
Resultat før skatt4 3714 87411,5