254442_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/arlig-innskudd-og-utlan-per-fylke
254442
Sterkest utlånsvekst til lønnstakere i Sør-Trøndelag
statistikk
2016-06-17T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkest utlånsvekst til lønnstakere i Sør-Trøndelag

Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,9 prosent i 2015 og kom opp i 2 310 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 8,7 prosent.

Banker og kredittforetak. Utvalgte fylkesfordelte bankinnskudd og utlån. Millioner kroner
20142015Endring i prosent
1Inkluderer utvinning av råolje og naturgass, tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass samt utenriks sjøfart og rørtransport.
Bankinnskudd
Oslo, lønnstakere147 827159 6078,0
Rogaland, lønnstakere88 93992 6344,2
Sør-Trøndelag, lønnstakere54 80658 0635,9
Utlån
Oslo, fast eiendom198 388210 8676,3
Oslo, industri11 66612 1193,9
Rogaland, fast eiendom46 92949 7045,9
Rogaland, oljevirksomhet og utenriks sjøfart120 75422 8059,9
Sør-Trøndelag, fast eiendom34 83334 633-0,6
Sør-Trøndelag, jordbruk2 5652 7477,1

Ved utgangen av 2015 var utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i Sør-Trøndelag 141 milliarder kroner. Ett år tidligere var tilsvarende beløp 130 milliarder kroner.

Svakest utlånsvekst i Oppland

I 2015 var utlånsveksten til lønnstakere fra banker og kredittforetak mest beskjeden i Oppland: 4,3 prosent. Disse utlånene beløp seg til 62 milliarder kroner ved utgangen av 2015, noe som tilsvarer 2,7 prosent av de totale utlånene til norske lønnstakere.

Størst andel av utlånene er tatt opp i Oslo

Med en andel på 15,0 prosent står Oslo for den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere. Disse utlånene utgjorde 346 milliarder kroner ved utgangen av 2015, opp fra 321 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Dette tilsvarer en årsvekst i 2015 på 7,8 prosent.