Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,5 prosent fram til utgangen av november 2018, ned fra 5,7 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Nov. 2015 5.2 5.9 3.2 8.1
Des. 2015 5.4 6.1 3.5 7.6
Jan. 2016 5.3 6.1 3.5 6.2
Feb. 2016 5.2 6 3.8 5.3
Mar. 2016 4.9 5.8 3.4 5.1
Apr. 2016 5.1 6 3.3 5.7
Mai 2016 4.8 5.9 2.6 5.7
Juni 2016 5 6 3 5.4
Juli 2016 5 5.9 3.3 5.1
Aug. 2016 5 6.1 3 5
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.1 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 5.9 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 5.9 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.8 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.1 4.8
Okt. 2018 5.7 5.7 5.8 4.7
Nov. 2018 5.5 5.4 5.6 5.3

Publikums innenlandske lånegjeld var 5 696 milliarder kroner ved utgangen av november, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 442 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 5,4 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,7 prosent måneden før. 

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 748 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 5,6 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Uendret utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av november. Dette beløp seg til 4 602 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av november, uendret fra måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 2,7 prosent fram til utgangen av november, ned fra 4,4 prosent måneden før.

Sektorendring for bompengeselskaper

Bompengeselskapene i Norge har endret sektortilhørighet fra kommunale aksjeselskaper til statsforvaltningen. Dette innebærer at gjelden til disse selskapene ikke lenger er inkludert i kredittindikatoren. Endringen er gjennomført i september 2018 med virkning i statistikken fra januar 2018.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. De viktigste endringene er at vi går fra netto til brutto utlån i kredittindikatoren og at opptjente påløpte renter og verdiendringer skal føres på underliggende finansobjekt. I tillegg er egenbeholdningen av verdipapirer trukket ut av verdipapirlånene. Det er korrigert for disse endringene ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering av statistikken.

Kontakt