Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juli 2018, ned fra 5,9 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Juli 2015 5.7 6.5 3.4 8.7
Aug. 5.8 6.4 4.1 7.9
Sep. 5.5 6.3 3.7 7.2
Okt. 5.6 6.4 3.7 7.6
Nov. 5.2 5.9 3.2 8.1
Des. 5.4 6.1 3.5 7.6
Jan. 5.3 6.1 3.5 6.2
Feb. 5.2 6.0 3.8 5.3
Mars 4.9 5.8 3.4 5.1
Apr. 5.1 6.0 3.3 5.7
Mai 4.8 5.9 2.6 5.7
Juni 5.0 6.0 3.0 5.4
Juli 2016 5.0 5.9 3.3 5.1
Aug. 5.0 6.1 3.0 5.0
Sep. 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 5.0 6.1 2.7 5.9
Nov. 5.2 6.5 2.7 5.0
Des. 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 5.0 6.5 2.2 5.8
Feb. 5.0 6.6 1.8 6.4
Mars 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 5.6 6.6 4.0 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 5.6 6.5 3.7 6.0
Sep. 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 6.2 6.1 6.5 5.1
Feb. 6.2 6.0 7.3 4.3
Mars 6.3 5.9 7.3 4.6
Apr. 6.4 5.9 7.6 4.9
Mai 6.1 5.8 6.7 5.8
Juni 5.9 5.8 6.0 5.4
Juli 2018 5.7 5.8 5.9 4.8

Publikums innenlandske lånegjeld var 5 637 milliarder kroner ved utgangen av juli, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 375 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 766 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,9 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,0 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juli. Dette beløp seg til 4 537 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,9 prosent måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 8,8 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 8,9 prosent måneden før. 

Utenlandsgjelden fortsatte å falle i 2. kvartal

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 6 900 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2018, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 267 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kredittkilder fortsatte å falle i 2. kvartal. Tolvmånedersveksten svekket seg fra -8,8 prosent til -11,0 prosent fra 1. kvartal fram til utgangen av 2. kvartal 2018.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. De viktigste endringene er at vi går fra netto til brutto utlån i kredittindikatoren og at opptjente påløpte renter og verdiendringer skal føres på underliggende finansobjekt. I tillegg er egenbeholdningen av verdipapirer trukket ut av verdipapirlånene. Det er korrigert for disse endringene ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering av statistikken.