Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 6,1 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Jun. 2015 5.8 6.5 3.9 8.6
Jul. 2015 5.7 6.5 3.4 8.7
Aug. 2015 5.8 6.4 4.1 7.9
Sep. 2015 5.5 6.3 3.7 7.2
Okt. 2015 5.6 6.4 3.7 7.6
Nov. 2015 5.2 5.9 3.2 8.1
Des. 2015 5.4 6.1 3.5 7.6
Jan. 2016 5.3 6.1 3.5 6.2
Feb. 2016 5.2 6.0 3.8 5.3
Mar. 2016 4.9 5.8 3.4 5.1
Apr. 2016 5.1 6.0 3.3 5.7
Mai 2016 4.8 5.9 2.6 5.7
Jun. 2016 5.0 6.0 3.0 5.4
Jul. 2016 5.0 5.9 3.3 5.1
Aug. 2016 5.0 6.1 3.0 5.0
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5.0 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5.0
Des. 2016 4.9 6.3 2.0 5.6
Jan. 2017 5.1 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5.0 6.6 1.9 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.3 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Jun. 2017 5.7 6.6 4.0 5.3
Jul. 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.6 3.7 6.0
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.1 6.1 6.5 5.1
Feb. 2018 6.2 6 7.2 4.3
Mar. 2018 6.2 6 7.3 4.6
Apr. 2018 6.3 5.9 7.5 4.9
Mai 2018 6.1 5.8 6.7 5.8
Jun. 2018 5.8 5.8 6 5.4

Publikums innenlandske lånegjeld var 5 632 milliarder kroner ved utgangen av juni, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 364 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av juni, uendret fra måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 772 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,7 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juni. Dette beløp seg til 4 533 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,9 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,1 prosent måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 8,9 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 10,0 prosent måneden før.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. De viktigste endringene er at vi går fra netto til brutto utlån i kredittindikatoren og at opptjente påløpte renter og verdiendringer skal føres på underliggende finansobjekt. I tillegg er egenbeholdningen av verdipapirer trukket ut av verdipapirlånene. Det er korrigert for disse endringene ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering av statistikken.

Kontakt