Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober 2018, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Okt. 2015 5.6 6.4 3.7 7.6
Nov. 2015 5.2 5.9 3.2 8.1
Des. 2015 5.4 6.1 3.5 7.6
Jan. 2016 5.3 6.1 3.5 6.2
Feb. 2016 5.2 6 3.8 5.3
Mar. 2016 4.9 5.8 3.4 5.1
Apr. 2016 5.1 6 3.3 5.7
Mai 2016 4.8 5.9 2.6 5.7
Juni 2016 5 6 3 5.4
Juli 2016 5 5.9 3.3 5.1
Aug. 2016 5 6.1 3 5
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.1 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 5.9 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 5.9 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.8 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.1 4.8
Okt. 2018 5.7 5.7 5.8 4.7

Publikums innenlandske lånegjeld var 5 673 milliarder kroner ved utgangen av oktober, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 434 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,8 prosent måneden før. 

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 739 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 5,1 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av oktober. Dette beløp seg til 4 574 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 4,4 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 4,1 prosent måneden før.

Utenlandsgjelden fortsatte å falle i 3. kvartal

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 6 848 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2018, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 216 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kredittkilder fortsatte å falle i 3. kvartal. Tolvmånedersveksten svekket seg fra -11,5 prosent til -12,4 prosent fra 2. kvartal fram til utgangen av 3. kvartal 2018.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.

Sektorendring for bompengeselskaper

Bompengeselskapene i Norge har endret sektortilhørighet fra kommunale aksjeselskaper til statsforvaltningen. Dette innebærer at gjelden til disse selskapene ikke lenger er inkludert i kredittindikatoren. Endringen er gjennomført i september 2018 med virkning i statistikken fra januar 2018.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. De viktigste endringene er at vi går fra netto til brutto utlån i kredittindikatoren og at opptjente påløpte renter og verdiendringer skal føres på underliggende finansobjekt. I tillegg er egenbeholdningen av verdipapirer trukket ut av verdipapirlånene. Det er korrigert for disse endringene ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering av statistikken.