289775_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
289775
statistikk
2018-02-28T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2017, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2016 - 4. kvartal 20163. kvartal 2017 - 4. kvartal 2017
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,60,2
Industri0,10,1
Kraftforsyning0,20,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,4-0,4
Bygge- og anleggsvirksomhet-0,3-0,1
Varehandel0,10,1
Samferdsel1,10,8
Hotell- og restaurantvirksomhet1,21,2
Informasjon og kommunikasjon-0,4-0,3
Omsetning og drift av fast eiendom1,31,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,30,2
Forretningsmessig tjenesteyting-0,20,5
Undervisning0,50,9
Helse- og sosialtjenester1,10,4
Kultur, underholdning og fritid i alt0,10,1
Personlig tjenesteyting-0,30,0