289775_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
289775_tabell
statistikk
2018-02-28T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks4. kvartal 2017, foreløpige tall

Innhold