289773_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
289773_tabell
statistikk
2017-08-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks2. kvartal 2017, foreløpige tall

Innhold