Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift154,3154,8155,8155,9156,8
Industri151,5152,8152,9154,0154,6
Kraftforsyning170,6170,6170,9173,5174,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon148,1149,3149,9151,3150,8
Bygge- og anleggsvirksomhet145,9147,9147,5148,0148,6
Varehandel141,1145,1145,2144,2144,9
Samferdsel150,6150,7152,3152,6153,5
Hotell- og restaurantvirksomhet135,9138,0139,6139,5140,8
Informasjon og kommunikasjon151,2153,9153,3154,3155,0
Omsetning og drift av fast eiendom152,7154,2156,2155,5157,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting147,6148,6149,0149,5149,8
Forretningsmessig tjenesteyting144,1147,0146,7148,0148,4
Undervisning144,5146,4147,2146,6147,3
Helse- og sosialtjenester149,8151,0152,7153,6154,1
Kultur, underholdning og fritid i alt145,3147,5147,6146,9147,9
Personlig tjenesteyting144,3147,3146,8146,3148,1