Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift153,1154,5154,3154,8155,8
Industri150,2151,2151,5152,8152,9
Kraftforsyning168,5170,2170,6170,6170,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon146,6147,4148,1149,3149,9
Bygge- og anleggsvirksomhet143,4144,9145,9147,9147,5
Varehandel141,1140,7141,1145,1145,2
Samferdsel150,0150,5150,6150,7152,3
Hotell- og restaurantvirksomhet135,7135,8135,9138,0139,6
Informasjon og kommunikasjon150,1150,4151,2153,9153,3
Omsetning og drift av fast eiendom152,1151,3152,7154,2156,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting147,7147,5147,6148,6149,0
Forretningsmessig tjenesteyting142,5143,7144,1147,0146,7
Undervisning144,1144,1144,5146,4147,2
Helse- og sosialtjenester148,9149,0149,8151,0152,7
Kultur, underholdning og fritid i alt144,9143,9145,3147,5147,6
Personlig tjenesteyting142,9143,2144,3147,3146,8