Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift146,9157,2153,6153,5150,4
Industri149,5152,5154,4153,5152,0
Kraftforsyning168,2170,3176,7171,1171,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon141,0142,3143,6144,1143,5
Bygge- og anleggsvirksomhet141,4144,7147,2145,5145,5
Varehandel138,4138,3140,1141,9141,9
Samferdsel149,3150,3150,2151,2151,0
Hotell- og restaurantvirksomhet130,7132,7132,1132,6134,2
Informasjon og kommunikasjon151,9158,1156,8156,9155,4
Omsetning og drift av fast eiendom150,5153,9156,8154,2154,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting143,4145,1145,8145,0145,0
Forretningsmessig tjenesteyting139,7144,9143,1143,6143,6
Undervisning142,6142,2142,5146,1146,5
Helse- og sosialtjenester146,6146,7147,2149,6150,5
Kultur, underholdning og fritid i alt145,9148,1147,5149,6149,6
Personlig tjenesteyting143,1143,5144,6147,8146,5