259018_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
259018_tabell
statistikk
2016-05-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser endringer i gjennomsnittlig månedslønn og gjennomsnittlig avtalt månedslønn gjennom året.

Lønnsindeks1. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold