185875_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185875_tabell
statistikk
2015-11-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks3. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold