185871_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
185871_tabell
statistikk
2015-05-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg,olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks1. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold