151699_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
151699_tabell
statistikk
2014-08-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks2. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold