92605_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
92605_tabell
statistikk
2013-08-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks2. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold