92603_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
92603_tabell
statistikk
2013-05-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønnsindeks1. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold