Tabell

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2011 - 1. kvartal 20124. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,70,5
Industri0,70,2
Kraftforsyning-0,81,7
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,9-0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet0,80,2
Varehandel0,2-0,1
Samferdsel0,01,2
Hotell- og restaurantvirksomhet-0,10,3
Informasjon og kommunikasjon1,70,6
Omsetning og drift av fast eiendom2,03,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,01,0
Forretningsmessig tjenesteyting0,31,1
Undervisning0,50,7
Helse- og sosialtjenester1,60,4
Kultur, underholdning og fritid i alt0,50,7
Personlig tjenesteyting1,01,1