Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
1. kvartal 20122. kvartal 20123. kvartal 20124. kvartal 20121. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift150,5133,9127,2135,3153,2
Industri138,9137,6135,7139,4143,5
Kraftforsyning146,8149,1145,8148,8155,7
Vannforsyning, avløp og renovasjon131,5127,4129,9130,6136,5
Bygge- og anleggsvirksomhet128,6131,3129,3131,4133,0
Varehandel130,7128,4130,5126,7135,8
Samferdsel133,3134,6133,4135,3138,9
Hotell- og restaurantvirksomhet122,0123,7120,6124,0127,2
Informasjon og kommunikasjon140,3142,2140,1140,0147,1
Omsetning og drift av fast eiendom138,3133,5137,7136,1136,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting132,7131,4131,5134,2139,0
Forretningsmessig tjenesteyting130,8132,6126,8130,0135,4
Undervisning127,5131,0131,8134,5133,2
Helse- og sosialtjenester133,6135,0134,6136,8137,1
Kultur, underholdning og fritid i alt131,1131,4132,4138,3136,5
Personlig tjenesteyting129,0129,7131,1136,3134,4