Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. februar 2015 1. oktober 2014 Månedslønna økte med 600 kroner
27. februar 2014 1. oktober 2013 700 kroner mer i hotell og restaurant
27. februar 2013 1. oktober 2012 800 kroner mer i hotell og restaurant
1. mars 2012 1. oktober 2011 700 kroner mer i hotell og restaurant
3. mars 2011 1. oktober 2010 Lønna økte med 900 kroner
5. mars 2010 1. oktober 2009 Lønna økte med 800 kroner
6. mars 2009 1. oktober 2008 Lønnsvekst på 4,5 prosent
6. mars 2008 1. oktober 2007 Lønnsvekst på 1 000 kroner
8. mars 2007 1. oktober 2006 800 kroner mer i måneden
17. mars 2006 1. oktober 2005 Hotellansatte økte lønna med 2,7 prosent
4. mars 2005 1. oktober 2004 Lønnsvekst på 3,1 prosent
26. februar 2004 1. oktober 2003 Månedslønna i hotell og restaurant opp 900 kroner
28. mars 2003 1. oktober 2002 Månedslønna økte med 1 100 kroner
21. juni 2002 1. oktober 2001 Lønn for hotell- og restaurantansatte