194183_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhotell/aar
194183_tabell
statistikk
2015-02-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Statistikken viser lønn for ansatte i hotell- og restaurantnæringen. Månedslønna gikk opp 600 kroner, eller 1,9 prosent, fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Ansatte i hotell og restaurant. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconAnsatte i hotell og restaurant. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconAnsatte i hotell og restaurant. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconAnsatte i hotell og restaurant. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 2Heltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 3Heltidsansatte i hotell og restaurant, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i hotell og restaurant, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i hotell og restaurant, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i hotell og restaurant, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken