194183_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhotell/aar
194183
Månedslønna økte med 600 kroner
statistikk
2015-02-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhotell, Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, kokker, servitører, renholdere, resepsjonister, næringsområder (for eksempel barer, kantiner, catering)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i hotell- og restaurantnæringen. Månedslønna gikk opp 600 kroner, eller 1,9 prosent, fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 600 kroner

Heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 31 800 kroner per 1. oktober 2014. Det er 600 kroner, eller 1,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Ansatte i hotell og restaurant. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Hotell og restaurant, ialt29 2002,828 4003,3
Menn30 6002,329 7002,8
Kvinner28 1003,327 3003,4
Heltidsansatte31 8001,930 9002,0
Menn32 9001,532 0001,9
Kvinner30 7002,329 9002,4
Deltidsansatte24 6002,923 8003,5
Menn24 7003,823 8003,9
Kvinner24 6002,923 9003,5

Heltidsansatte i hoteller og andre overnattingsvirksomheter hadde i oktober 2014 en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 31 500 kroner. Dette er 500 kroner, eller 1,6 prosent, mer enn i oktober 2013. Tilsvarende månedslønn for heltidsansatte i restaurantbransjen var på 29 600 kroner, som innebærer en økning i denne perioden på 400 kroner, eller 1,4 prosent. Heltidsansatte i kantine- og cateringdrift hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 37 800 kroner. Dette er i snitt 1 400 kroner, eller 3,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet hotell- og restaurantnæringen med til sammen 20 242 heltidsansatte og 28 765 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for hotell og restaurant 96 400 ansatte per oktober 2014.