436389_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
436389
statistikk
2021-02-11T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Registrerte ledige publiseres nå av NAV under Helt ledige. Ansvaret for statistikken er fra 1. januar 2021 overført i henhold til nasjonalt program for offisiell statistikk

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
4. kvartal 2020
ArbeidsledigeArbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent)
1Inkl. ikke- bosatte
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt108 9873,9
 
Befolkningen eksklusive innvandrere163 1492,7
 
Alle innvandrere45 8389,2
Norden2 2814,9
Vest-Europa ellers3 2946,5
EU-land i Øst-Europa13 4389,4
Øst-Europa ellers3 2637,5
Nord-Amerika og Oseania3804,9
Asia214 19210,3
Afrika7 41813,7
Sør- og Mellom-Amerika1 5729,6