275839
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
275839
Færre helt ledige, men flere på tiltak
statistikk
2016-11-16T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeidsledighet, Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Statistikk over registrert ledighet for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkning. I august 2016 var innvandrerledigheten 7,2 prosent.

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre helt ledige, men flere på tiltak

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,5 prosent i august 2015 til 7,2 prosent ett år etter. I resten av befolkningen lå den uendret på 2,3 prosent. Slår vi de to gruppene sammen, var registrert ledighet totalt 3,1 prosent. Flere innvandrere er kommet på arbeidsmarkedstiltak.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
3. kvartal 2016Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent3. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt84 6673,1-340,0
 
Befolkningen eksklusive innvandrere153 6692,31580,0
 
Innvandrere i alt30 9987,2-192-0,3
Norden1 5133,1-99-0,2
Vest-Europa ellers1 9114,2800,0
EU-land i Øst-Europa10 3168,0-310-0,6
Øst-Europa ellers2 5737,043-0,1
Nord-Amerika og Oseania2583,8-1-0,1
Asia28 5487,8-88-0,4
Afrika4 76111,9182-0,5
Sør-og Mellom-Amerika1 1188,11-0,2

Nærmere 31 000 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av august i år som er referansetidspunktet for 3. kvartal. Disse utgjorde 36,6 prosent av registrerte ledige totalt. 

Det var nedgang i registrert ledighet i alle innvandrergrupper, men i noe varierende grad. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst nedgang på 0,6 prosentpoeng. Også innvandrere fra Afrika og Asia hadde en viss reduksjon på henholdsvis 0,5 og 0,4 prosentpoeng. De øvrige gruppene hadde bare en marginal nedgang i ledigheten. 

Økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak

På den annen side har det vært økning blant innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Fra august 2015 til august 2016 steg antall deltakere med 2 264. Dette tilsvarer en økning på 56,7 prosent i denne deltakergruppen. Også prosentandelen deltakere gikk opp. Ser vi på prosentandel helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak blant innvandrere sammenlagt (det vil si bruttoledige i prosent av arbeidsstyrken), framkommer det en økning på 0,2 prosentpoeng det siste året. Også i resten av befolkningen var det en økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak på 58,6 prosent, og en svak økning i bruttoledigheten på 0,1 prosentpoeng. 

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet

Selv om afrikanske innvandrere hadde en viss nedgang i den registrerte ledigheten, har denne gruppen likevel fortsatt høyest ledighet med 11,9 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra Latin-Amerika og EU-land i Øst-Europa hadde i august 2016 nest høyest ledighet, rundt 8 prosent i hver gruppe. Deretter kom innvandrere fra Asia med 7,8 prosent registrert helt ledige. De fra Øst-Europa utenom EU lå så vidt under innvandrersnittet med 7,0 prosent. Som vanlig lå de øvrige gruppene et godt stykke under snittet for innvandrere: Vest-Europa (4,2 prosent), Nord-Amerika og Oseania (3,8 prosent) og Norden (3,1 prosent). 

Innvandrerkvinner har høyere ledighet

Tall fordelt på kjønn viser noe høyere ledighet blant innvandrerkvinner, 7,5 prosent mot innvandrermennenes 7,0 prosent ledige i august. I befolkningen utenom innvandrergruppen forholder det seg derimot motsatt. Her hadde kvinner 1,9 prosent ledige mot 2,6 prosent blant menn.

Størst økning i Rogaland

Fire fylker hadde en økning i registrert ledighet blant innvandrere fra august 2015 til august 2016. Av disse var det Rogaland som hadde kraftigst økning med 1,6 prosentpoeng. Dette var også fylket med størst oppgang i ledigheten totalt, på 0,9 prosentpoeng, noe som må ses på bakgrunn av konjunkturnedgangen innenfor oljerelatert virksomhet. De øvrige 16 fylkene hadde nedgang i innvandrerledigheten, og reduksjonen var sterkest i Aust-Agder med 2,3 prosentpoeng. 

Rogaland hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere i august 2016 med 10,1 prosent. Vestlandsfylket hadde også høyest ledighet totalt: 4,5 prosent. Vest-Agder hadde nest høyest ledighet blant innvandrere med 9,6 prosent. Sogn og Fjordane og Troms lå lavest med henholdsvis 4,3 og 4,4 prosent registrerte ledige innvandrere. 

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den bestod i august i år av 1 194 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 4,3 prosent. Til sammenlikning var den registrerte ledigheten på 7,6 prosent blant innvandrere og 3,0 prosent i befolkningen ellers i aldersgruppen 15 – 29 år. 

Både norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers i denne aldersgruppen hadde en nedgang i ledigheten på 0,4 prosentpoeng, mens den gikk ned med 0,3 prosentpoeng blant innvandrerne.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB