129080
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
129080
Ledigheten opp blant innvandrere
statistikk
2013-11-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ledigheten opp blant innvandrere

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk opp fra 6,5 prosent i august 2012 til 6,9 prosent i august 2013. I den øvrige befolkningen var det en økning fra 2,0 til 2,1 prosent i samme periode.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
3. kvartal 2013Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent3. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt73 5222,85 0770,2
 
Befolkningen eksklusive innvandrere147 6472,11 7320,1
 
Innvandrere i alt25 8756,93 3450,4
Norden1 3312,81400,2
Vest-Europa ellers1 2633,01750,2
EU-land i Øst-Europa7 0866,81 6940,9
Øst-Europa ellers2 4727,32220,3
Nord-Amerika og Oseania1742,8180,2
Asia28 4118,87080,3
Afrika4 28714,13470,1
Sør-og Mellom-Amerika8517,0410,1
Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige, etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av august 2013

I absolutte tall var det en økning på 3 345 ledige innvandrere i 3. kvartal 2013. Av disse hadde 1 694 bakgrunn fra EU-landene i Øst-Europa. I befolkningen utenom innvandrerne var det 1 732 flere registrerte ledige.

Størst økning blant innvandrere fra EU-land i øst

Det var innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa som hadde størst økning i andelen registrerte ledige, med 0,9 prosentpoeng. De øvrige innvandrergruppene hadde mindre økninger på under et halvt prosentpoeng. Menn og kvinner blant innvandrere hadde samme økning i ledigheten, det vil si 0,4 prosentpoeng hver. I befolkningen for øvrig var det kun kvinner som hadde en viss økning, på 0,1 prosentpoeng.

Innvandrere fra Afrika har høyest ledighet

Innvandrere i den afrikanske gruppen har fortsatt høyest ledighet, med 14,1 prosent. Deretter kommer innvandrere fra Asia, med 8,8 prosent, Øst-Europa utenom EU, med 7,3 prosent og Sør- og Mellom-Amerika med 7,0 prosent. Blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var det en ledighet på 6,8 prosent. I de øvrige gruppene ligger nivået som vanlig en del lavere. Innvandrere fra Vest-Europa hadde en ledighet på 3,0 prosent, mens de fra Nord-Amerika og Oseania samt Norden lå begge på 2,8 prosent.

Innvandrermenn hadde i alt en ledighet på 6,3 prosent, mens innvandrerkvinnene lå på 7,8 prosent ledige. I befolkningen ellers var andelene ledige 2,1 prosent blant menn og 2,0 blant kvinner.

Svak nedgang i deltakere på arbeidsmarkedstiltak

Blant innvandrere i aldersgruppen 15-74 år gikk andelen deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak ned fra 1,1 prosent i 3. kvartal 2012 til 1,0 prosent i 3. kvartal 2013. I den øvrige befolkningen lå deltakerandelen uendret på 0,2 prosent. Innvandrere fra Afrika og Asia hadde de høyeste andelene deltakere, henholdsvis 2,0 og 1,4 prosent. Innvandrerkvinner har noe høyere deltakerandel enn innvandrermenn, 1,2 prosent mot 0,7 prosent.

I alt 5 430 innvandrere deltok på arbeidsmarkedstiltak i 3. kvartal 2013. Totalt var det 11 630 som deltok på slike tiltak. Innvandrerne utgjorde med andre ord nesten 47 prosent av alle deltakerne.

Høyest ledighet blant innvandrere i Østfold og Telemark

Østfold og Telemark hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere, med henholdsvis 10,8 og 10,0 prosent av arbeidsstyrken i 3. kvartal 2013. Det laveste nivået av ledige finner vi i Rogaland og Troms, hvor henholdsvis 4,9 og 5,0 prosent av innvandrerne var arbeidsledige. Når det gjelder endringer i ledigheten blant innvandrere, hadde begge Agder-fylkene den største økningen, på litt over 1 prosentpoeng hver.

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige, med litt over 1 000 registrerte ledige i 3. kvartal 2013. I denne befolkningsgruppen er majoriteten mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten 5,4 prosent. Det er 2,4 prosentpoeng lavere enn blant innvandrerne på samme alder, som hadde en ledighet på 7,8 prosent. Det er samtidig 1,9 prosentpoeng høyere enn de jevnaldrende i den øvrige befolkningen, hvor 3,5 prosent var ledige.

Ledigheten blant innvandrere mellom 15 og 29 år økte med 0,3 prosentpoeng fra 3. kvartal 2012, mens norskfødte med innvandrerforeldre hadde en økning på 0,4 prosentpoeng. I befolkningen ellers i denne alderen gikk ledigheten opp med 0,1 prosentpoeng.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB