Sykepleiere: Blir de i jobb?: 2017

Hvor jobber sykepleierne? Skifter de jobb hyppig? Hvor mye utnyttes arbeidskraften deres? Våren 2004 var det 3 452 nyutdanna sykepleiere i Norge. Vi har fulgt deres bevegelser i arbeidslivet i en tiårsperiode.

Artikler

 • Nyutdanna sykepleiere foretrekker sykehus

  Halvparten av nyutdanna sykepleiere begynner å jobbe på sykehus etter endt studium. Samtidig er det herfra flest faller fra.

 • 1 av 5 nyutdanna sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten

  Ti år etter fullført utdanning jobber 1 av 5 sykepleiere ikke i helsetjenesten. Samtidig vil behovet for sykepleiere øke i årene som kommer.

 • Forløpsanalyse

  Denne artikkelen beskriver nærmere hva som menes med analysemetoden forløp.

 • Datakilder, analysemetode og populasjonsbeskrivelse

  Denne artikkelen beskriver datakildene og analysemetoden vi har brukt, og gir en beskrivelse av populasjonen vi studerer.

 • Økt behov for sykepleiere i årene som kommer

  Behovet for helsepersonell, særlig sykepleiere, vil øke i årene som kommer. Det skyldes i all hovedsak flere eldre over 80 år og høyere levealder i befolkningen.

 • Sykepleiere på avveie?

  De fleste sykepleiere med over fem års erfaring fra helsetjenesten velger seg gjerne arbeidssted som kan ha helserelaterte oppgaver når de skifter jobb. Sykepleiere med kortere erfaring jobber oftere med noe annet.